Lõi lọc số 9 – Nano Carbon (Hydrogen)

550.000

  • Nano Carrbon+ giúp loại bỏ một số mùi, flo và tạo vị cho nước
  • Hạn chế phát sinh vi khuẩn và tái nhiễm khuẩn

0972.440.799