Liên hệ

    Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ và thiết bị điện HTN.

    • Địa chỉ: LK74, DV04, Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
    • Email: htneletric@gmail.com
    • Điện thoại: (024) 39 95 38 38