Xử lý nước cấp

Hệ thống xử lý nước cấp được xây dựng nhằm thay đổi chất lượng nguồn nước ban đầu theo chiều hướng tích cực, nhằm đạt được yêu cầu đáp ứng các mục tiêu sử dụng nhất định. Hiểu đơn giản là giảm thiểu hoặc loại bỏ tạp chất vô cơ, hữu cơ, yếu tố mầm bệnh,…
Hệ thống xử lý nước cấp được thiết kế phục vụ nhiều mục đích: cung cấp nước cho sinh hoạt, dịch vụ, làm mềm nước công nghiệp,… Bằng các ứng dụng nhiều công nghệ lọc tiên tiến nhất: lắng, tách, cột lọc thô đa tầng, công nghệ UF, lọc đĩa hiện đại,… Thông thường một dây chuyền xử lý nước cấp hoàn chỉnh là sự kết hợp của nhiều nhóm công nghệ để đạt được chất lượng nước tốt nhất.
Đây là giai đoạn ban đầu và tối quan trọng trong phục vụ đời sống, sản xuất. Được cung cấp nguồn nước sạch, tinh khiết là nhu cầu thiết yếu của con người để đảm bảo sự an toàn sức khỏe trong sinh hoạt và quá trình lao động sản xuất của doanh nghiệp.

0972.440.799