Lõi lọc số 7 – HYPH (Hydrogen)

550.000

  • Lõi HypH+ tạo độ kiềm tính cho nước
  • Nước kiềm tính hỗ trợ cân bằng độ pH và giúp cải thiện bộ máy tiêu hóa

0972.440.799