Lõi lọc nước số 2 Kangaroo – Cation

150.000

  • Khử đá vôi

0972.440.799