Trạm xử lý nước thải Vinhomes Greenbay 3200M3/NG.Đ  

Trạm xử lý nước thải Greenbay